Driftvärden

Vi lägger stor vikt vid att nå energieffektiva lokaler, dels för att begränsa vår miljöpåverkan men också för att minska driftkostnaderna. Vid ombyggnation isoleras yttertak och ytterväggar väl samtidigt som fönster och dörrar med låga U-värden väljs ut, allt för att minimera värmelförluster.

De installationslösningar som väljs ska vara energieffektiva och samtidigt ge ett välfungerande och behagligt inomhusklimat i våra lokaler. Vi tror att bra styr- och reglerteknik är viktigt för att nå låg energianvändning och har därför gjort stora satsningar på att koppla upp befintliga installationer till system för fastighetsautomation.

Energieffektiva lokaler innebär låga driftkostnader, något som kommer vår hyresgäst till fördel då det även bidrar till möjligheten att hålla en lägre hyresnivå.