Medarbetare

Förvaltnings- och uthyrningsansvarig

Robert Thollin

016-12 00 65

076-941 96 97

email

Fastighetsförvaltare

Johanna Hedlund

016-12 00 65

073-536 72 29

email

Projektledare

William Svensson

016-12 00 65

072-302 47 78

email

Ekonomi och administration

Richard Larsson

016-12 00 65

073 654 36 12

email

Fastighetstekniker

Våra duktiga fastighetstekniker utför den vardagliga skötseln av våra fastigheter. De har kompetenser inom skilda områden och kompletterar varandra väl vilket ger oss en förvaltningsorganisation som fixar det mesta.