Lokaler

Tunafastigheter uthyr lokaler för handel, kontor, industri, lager och serviceverksamheter. Vi tillhandahåller centralt belägna lokaler av hög standard med goda parkeringsmöjligheter och infrastruktur.

Vår målsättning är att lokaler skall vara utformade för att våra hyresgästers verksamheter skall kunna vara så effektiva och lönsamma som möjligt. Vi har lång och gedigen erfarenhet av vad hyresgäster behöver kan samverka.

Lediga lokaler

Fastighetstekniker sökes

Vi söker seniora fastighetstekniker.

Inom den tekniska förvaltningen arbetar vi med skötsel och felavhjälpande underhåll av byggnader och installationer. Utförande av felavhjälpande underhåll och reparationsarbeten.

Read more

Nyheter

För att hjälpa våra hyresgäster under COVID19 startar vi en funktion vi kallar FÖRETAGSAKUTEN. >>

Ström avbrottet bör vara åtgärdat Vi har fått meddelande från hyresgäster i Valnöten 1, 4, 10 och 11 att de har ström igen. >>

STRÖMAVBROTT FÖR STORT ANTAL HYRESGÄSTER. Vi kommer att försöka hålla vår sida hemsida uppdaterad men hänvisar till driftinformation på EEMs hemsida www.eem.se/privat/driftinformation/ >>