Organisation

Personalen inom Tunafastigheter är ett sammansvetsat team där merparten jobbat tillsammans under lång tid. Vi är för närvarande ca 30 anställda i en effektivt skalbar organisation med enbart 4 personer som inte dagligen håller i verktygen.

När vår egen personal inte räcker till försöker vi i första hand ta hjälp inom familjen. Det vill säga av våra hyresgäster. Vi har idag cirka 70 hyresgäster som är entreprenörer eller grossister inom byggnation eller fastighetsservice.

Med vårt kommersiella fastighetsbestånd som kärna kan vi balansera personalresurser och därmed vara mycket effektiva.