2012 Nyhetsarkiv

2012-11-23 - Solcellsanläggning driftsatt

Vi producerar från och med idag miljövänlig sol-el från taket på Valnöten 11 på Kungsgatan 69. Anläggningen har en maxeffekt på 10 kilowatt utspritt på 40 paneler. Klicka vidare för att läsa mer

Read more

2012-09-25 - Demontering av plåthall.

Vecka 40 påbörjar vi demontering av plåtbyggnaden på Valnöten 1 utanför entrén till Transcom. Arbetet med den nya parkeringen skall vara klar till vintern.

Read more

2012-07-03 - Rivning av "träskjul".

Nu river vi "träskjulet" på Valnöten 1 och påbörjar markarbeten för att skapa en bättre gårdsmiljö.

Read more

2012-06-29 - Rivning av övergången Valnöten 1

Vi har påbörjat och slutfört rivningen av den övergång som finns på Christer Varnäs Gata på innergården av Valnöten 1. Det innebär att transporter inte längre begränsas av den lägre höjden som rådde tidigare. Vi beklagar den begränsade framkomlighet som har rått under rivningen och hoppas på visad förståelse.

Read more

2012-06-13 - Lagerhotell klart!

Vi har under våren färdigställt ett lagerhotell för dig som önskar hyra mindre förrådsytor centralt i Eskilstuna till attraktriva priser.

Read more

2012-06-12 - Nivåskiljande mur iordningställd.

Vi har under en period arbetat med att uppföra en mur mellan två fastigheter, denna är nu färdigställd!

Read more

2012-06-12 - Asfaltering av gårdsytor

Vi har genomfört asfalteringar på spridda ställen på vårt kärnområde i Väster.

Read more

2012-05-14 - Montage av staket

Vi har påbörjat montage av vårt egettillverkade smidesstaket som monteras utmed Kungsgatan under sommaren.

Read more

2012-04-30 - Fastighetsförvärv

Vi har i vårt kärnområde i Eskilstuna Väster förvärvat Verkstaden 8 som är lokaliserat mellan Björksgatan och Langsgatan mot Gredbyvägen.

Read more