Referenser

Vi hyr ut lokaler till cirka 250 hyresgäster, bland dessa finns en stor spridning vad gäller storlek och typ av verksamhet. Vi eftersträvar att skapa ett kluster av entreprenörer som har nytta av varandra. Ett flertal av våra hyresgäster är grossister, så som Storel och Elektroskandia. Deras närvaro gör att området blir en naturlig plats för deras kunder att etablera sig i.

AQ Segerström & Svensson
Vår största hyresgäst som hyr hela fastigheten Kv.Näcken 16, om nästan 15.000 kvm på Gustafsvägen 16 i Eskilstuna.

Andra företag som hyr hela fastigheter hos oss är:

Swesafe i Sverige
Cramo i Sverige
Eskilstuna hyrlift

Transcom
Den hyresgäst som har den mest personalintensiva verksamheten är telesupportföretaget Transcom som sysselsätter cirka 500 person i våra lokaler.

Kungsgatan 69
Den hyresgäst som i skrivande stund har flest antal kundbesök i sin affärslokal per dag.

För oss är det viktigt att våra hyresgäster känner en naturlig tillhörighet till vårt företagskluster, att de blir väl omhändertagna och likvärdigt behandlade.