Felsökning pågår just nu hos Eskilstuna Energi & Miljö (EEM) avseende felkällan. Det finns i skrivande stund ingen beräknad tid för åtgärdande. Vi tror att samtliga hyresgäster i fastigheterna, Valnöten 1, 4, 10, 11 och 12. Adresserna Björksgatan 10, 12, Kungsgatan 65, 67 och 69 samt Gredbyvägen 16 och 18.

Vi kommer att försöka hålla vår sida hemsida uppdaterad men hänvisar till driftinformation på EEMs hemsida

www.eem.se/privat/driftinformation/

 Uppdatering 09.27

Bekräftat att elkabel blivit avgrävd i samband med vägarbeten.