VÄXEL ÅTER I BRUK FRÅN OCH MED 2015-03-12

Telefonväxeln fungerar som vanligt igen efter tekniska problem.