Robert är nyutexaminerad och kommer från Kungliga Tekniska Högskolan där han läst en kandidat (BSc) inom Fastighet och Finans, samt Henley Business School där han läst en Master (MSc) inom Fastighetstransaktioner och Kapitalmarknader.

Robert kommer huvudsakligen arbeta med förvaltning och upphandling men kommer även att vara involverad inom uthyrning och förvärv.

Kontaktuppgifter:
076-941 96 97
robert.thollin@tunafastigheter.se