Vi producerar från och med idag miljövänlig sol-el från taket på Valnöten 11 på Kungsgatan 69. Anläggningen har en maxeffekt på 10 kilowatt utspritt på 40 paneler. Detta är ett steg i arbetet att förmildra vår miljöpåverkan. Solanläggningen kommer vid optimala förhållanden kunna producera nog el för att drifta pumpar och en del fläktanläggningar i fastigheten. 

Vi har tidigare i fastigheten investerat i nya superisolerande klimatskal, nya energieffektiva fönster, nya energieffektiva ventilationsanläggningar med hög återvinning av kyla och värme, lågenergipumpar och fläktar tillsammans med ett mycket sofistikerat styr och reglersystem och vi har kunnat sänka fjärrvärmeeffekten med 85% tack vare dessa åtgärder.