Rivning av övergång

Vi har påbörjat av rivning av den övergång som finns på Christer Varnäs Gata på innergården av Valnöten 1. Detta för att möjliggöra för lastbilar som tidigare inte kunde passera. Rivningen skall vara klar och byggnader anpassade och området färdigställt per den sista juni.