Nivåskiljande mur iordningställd.

Vi har under en period  arbetat med att uppföra en mur mellan två fastigheter, denna är nu färdigställd. Vi har även i anslutning till denna förlängt granitstenraden som skiljer parkeringsplatserna från varandra. Detta är på gården mellan Valnöten 10 och Valnöten 11 på adress Ståhlbergsvägen 13. Vi har även i detta område förnyat utebelysningen. Detta är ett steg i vårt arbete att förbättra våra utomhusmiljöer.