Fastighetsförvärv

Vi har i vårt kärnområde i Eskilstuna Väster förvärvat Verkstaden 8 som är lokaliserat mellan Björksgatan och Langsgatan mot Gredbyvägen. En fastighet med en byggnad på ca 800 kvm, stort skärmtak och stor hårdgjord tomtyta. Skall renoveras under 2012. Vill du etablera dig här? Kontakta Kristjan!