Demontering av plåthall. 

Som en viktig del av det rullande projektet som skall höja standarden på våra gårdar och öka antalet p-platser till hyresgäster så plockar vi ned plåthallen som får nytt liv under nya ägare vilket är bra för miljön att den kan återanvändas. Vi rev tidigare den förrådsbyggnad i trä som stod i anslutning och gjort en temporär parkering. Nu när plåthallen är riven så kommer vi sätta granitblock som avgränsare och modern fräsch belysning. Naturligtvis skall ytan asfalteras, vi återkommer när detta är aktuellt.