Asfaltering av gårdsytor

Vi har genomfört asfalteringar på spridda ställen på vårt kärnområde i Väster. Dels lagningar men även nya ytor där andra förbättringar har genomförts. Detta är ett steg i vårt arbete att förbättra våra utomhusmiljöer.