Policyarbete

Följande förslag har vi lämnat till kommunen, näringslivssektionen samt i olika former till lokala politiker.

Vi ser följande som den mest värdefulla akuta insatsen från kommunen under påverkan av COVID19:

  • Att Näringslivssektionen med dess 15 medabetare startar en Företagsakut där framförallt de alldra minsta företagen kan få hjälp med information och handläggning av ansökningar för att kunna ta del av de statliga och kommunala stödåtgärderna. Företagsakuten skulle klara upp till ca 100 ärenden per dag när rutiner satt sig. Över 500 småföretag i Eskilstuna skulle kunna få hjälp med ekonomiskt stöd de kanske annars inte skulle kunna ta del av.

  • Att tillstånd och annan myndighetsutövning till lokala aktörer (bygglov, miljötillstånd, markaffärer, m.m.) sker med stor flexibilitet och snabbhet så att jobb räddas och nya jobb kan skapas. Säg ja till allt om det inte finns tydliga rationella skäl emot.

Vi ser också att det finns ett stort behov av förberedelser för när den momentana påverkan av COVID19 avtar. Vi kommer behöva många nya jobb och nya företag i Eskilstuna för att ersätta de som gått förlorade.

Vi vet idag bara att det är många, men vi kan inte veta inom branscher och sektorer det kan vara. Vi föreslår därför att kommunen öppnar upp för:

  • Generella detaljplaner (med stor frihet för byggnaders form och utförande) med en stor bredd av användningsområden

  • Snabbhet och flexibilitet i planläggning av detaljplaner som innehåller betydande mängd möjliga framtida arbetstillfällen. Särskilt att exploatörer tillåts använda konsulter för planarbete.