FÖRETAGSAKUTEN

Denna sida uppdaterar vi löpande med informtion relevant för den ekonomiska påverkan som sker i samband med COVID19. T.ex. information om statliga och kommunala stöd. Informationen är i första hand avsedd för våra hyresgäster men är naturligtvis även relevant för många andra.

Vi försöker vara tillgängliga på bästa sätt för de som har behov av råd och hjälp. Vi har väldigt många hyresgäster och är få personer, men tveka inte att fråga om hjälp. Vi nås bäst per email:

info@tunafastigheter.se

Översikt

1. Lägg lite tid på att ta reda på vad som gäller

2. Gör en plan (mest relevant först, sådant som är av mindre betydelse kan göras senare)

3. Stäm av planen med rådgivare och andra som har kunskap (t.ex. den som gör bokföring, revisor, m.m.)

4. Genomför planen

5. Var lyhörd och var beredd på att göra förändringar löpande.

Korttidsarbete (se nedan) är det större stödet staten tagit fram och kan för många vara ett bra verktyg i sin planering.

*Edit - För de inom besöksnäring kan ni även ta hjälp utav stua, se nedan för mer information.

Summering: Mest relevanta stöd

Följande är de mest relevanta stöden för småföretag. Vi anger dem med en markring för de företagsklasser de är relevanta för:

E - Enskild firma

H - Handelsbolag

A - Aktiebolag

[EHA] Omställningsstöd

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat till följd av COVID19. Det är ett direktstöd baserat på omsättningstapp och stödet blir större desto mer omsättningen minskar.

Stödet ges som en andel av företagets fasta kostnader, beroende på företagets procentuella omsättningstapp.

Det går att söka stöd för perioderna augusti 2020 till och med mars 2021. Ansökan stänger 30 april för perioderna augusti 2020 t.o.m. februari 2021 och 30 juni för mars 2021. 

Regeringen har beslutat att förlänga omställningsstödet för att även omfatta maj och juni 2021. Det kommer gå att söka stöd för april 2021 fr.o.m. den 3 maj. 

Det går också att söka omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag för juni-juli 2020. Kravet är bland annat att motsvarande en minskning om minst 25 procent av referensperiodens nettomsättning  är orsakad av förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till fler än 50 personer, tillfälligt reseförbud m.m.

www.regeringen.se

www.verksamt.se - Information för EH

 [HA] Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska sin personalkostnad under 6 månader med möjlighet till 3 månaders förlängning från 16:e mars 2020 till och med 31 december 2020.Korttidspermitteringar som beviljats under 2020 kan förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Ansökan om korttidsarbete går att söka retroaktivt.

tillvaxtverket.se

www.regeringen.se

[EHA] Likviditetsförstärkning via skattekontot

Anståndet avser betalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anstånd omfattar sex månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 24 månader. Anstånd kan göras retroaktivt och man kan i viss mån välja period som anståndet ska avse (se information på skatteverkets hemsida).

Ränta är 1.25% på årsbasis och efter sex månader dessutom en anståndsavgift på 0.2% av anståndsbeloppet varje månad (anståndsavgiften har sänkts jämfört med de tidigare reglerna).

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/#skatteinbetalningaranstand

[EHA] Skattereduktion för investeringar i inventarier

Skattereduktionen ska gälla för inventarier som köps under 2021 och lagen föreslås träda i kraft 1 januari. Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av anskaffningsvärdet och endast inventarier där utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna.

[EHA] STUA och Almi Företagspartner

STUA hjälper företag inom besöksnäringen i Sörmland med hjälp, stöd och rådgivning. Ni kan få kostnadsfri hjälp med akut stöd och rådgivning. De kan även hjälpa er med att orientera er i bidrag och stöd samt hjälpa till med ansökningar.

https://www.destinationsutveckling.com/foretagsradgivning/

[EHA] Almi Företagspartner

Almi Företagspartner har fått kapitaltillskott från staten för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet.

www.regeringen.se

Summering: Andra relevanta stöd

[EHA*] Växa stöd

Gäller enskilda näringsidkare som inte haft anställda sedan 2016 och handelsebolag med högst 2 delägare som inte haft anställda sedan 2017. Stödet är högst 5300 per anställd per månad och är likvärdigt som "Tillfälligt sänkta socialavgifter", men gäller t.o.m. 31 december 2021.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/vaxastodtillfalligtsanktarbetsgivaravgift.4.361dc8c15312eff6fd37447.html

Bra länkar

Företagarna

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona---rad-och-stod-till-foretag/