FÖRETAGSAKUTEN

Denna sida uppdaterar vi löpande med informtion relevant för den ekonomiska påverkan som sker i samband med COVID19. T.ex. information om statliga och kommunala stöd. Informationen är i första hand avsedd för våra hyresgäster men är naturligtvis även relevant för många andra.

Vi försöker vara tillgängliga på bästa sätt för de som har behov av råd och hjälp. Vi har väldigt många hyresgäster och är få personer, men tveka inte att fråga om hjälp. Vi nås bäst per email:

info@tunafastigheter.se

Översikt

1. Lägg lite tid på att ta reda på vad som gäller

2. Gör en plan (mest relevant först, sådant som mindre betydelse kan göras senare)

3. Stäm av planen med rådgivare och andra som har kunskap (t.ex. den som gör bokföring, revisor, m.m.)

4. Genomför planen

5. Var lyhörd och var beredd på att göra förändringar löpande.

Korttidsarbete (se nedan) är det större stödet staten tagit fram och kan för många vara ett bra verktyg i sin planering.

Summering: Mest relevanta stöd

Följande är de mest relevanta stöden för småföretag. Vi anger dem med en markring för de företagsklasser de är relevanta för:

E - Enskild firma

H - Handelsbolag

A - Aktiebolag

[EHA] Tillfälligt sänkta socialavgifter

Värdet är upp till 5300 kr/anställd under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020 gränsat till 30 anställda per företag.

Du behöver agera vid nästa deklaration av arbetsgivaravgifter.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/

 [HA] Korttidsarbete

Gäller de företag som har kollektivavtal ELLER om 70% av anställda har skriftliga avtal och gäller för fast ansällning.

Korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska sin personalkostnad under 6 månader med möjlighet till 3 månaders förlängning från 16:e mars 2020 till och med 31 december 2020.

Du bör läsa på omgående och agera så snart du kan om du vill nyttja stödet!

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/korttidspermittering--forstarkt-stod-under-2020-for-stod-vid-korttidsarbete/

[EHA] Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Det är ännu inte klart var stödet innebär. Som det ser ut just nu är det enbart avsett för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang, och vissa andra verksamheter.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

[E] Skattelättnader genom utökad avsättning till periodiseringsfond

För den som haft vinst under 2019 är det bra sätt att skjuta upp skatten från det året samt minska utgifterna för preliminärskatt under 2020.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-skattelattnader-till-smaforetagare-genom-utokad-avsattning-till-periodiseringsfond/

[EHA] Likviditetsförstärkning via skattekontot

Anståndet avser betalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Ränta är 1.25% och anståndsavgiften 0.3% per månad (motsvarande en ränta om 6.6% per på årsbasis).

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/

[EHA] Lånegaranti

Tala med din bank.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-statlig-lanegaranti-till-sma-och-medelstora-foretag/

Summering: Andra relevanta stöd

[EH*] Växa stöd

Gäller enskilda näringsidkare som inte haft anställda sedan 2016 och handelsebolag med högst 2 delägare som inte haft anställda sedan 2017. Stödet är högst 5300 per anställd per månad och är likvärdigt som "Tillfälligt sänkta socialavgifter", men gäller t.o.m. 31 december 2021.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/vaxastodtillfalligtsanktarbetsgivaravgift.4.361dc8c15312eff6fd37447.html

[EHA] Kommunala stöd (Eskilstuna)

Eskilstuna kommun har tagit beslut om en serie stöd. Bland annat kan den som begär få anstånd med betalning av fakturor till de kommunala förvaltningarna tom 30 september 2020. Ingen ränta eller extra avgift ska behöva erläggas.

Motsvarande anstånd ska gälla avgifter för sophämtning och VA.

https://foretag.eskilstuna.se/foretag/nyheter/2020-03-13-information-om-coronaviruset-covid-19-for-dig-som-foretagare

Bra länkar

fplus - Företagsjouren

https://www.fplus.se/t/foretagarjouren/0dc66b37-661a-4886-b21e-a41c8200058b

Företagarna

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona---rad-och-stod-till-foretag/